The aim was to lớn teach students the principles of appropriate prescribing & students have generally found it useful.

Bạn đang xem: Phù hợp tiếng anh là gì

Also, retìm kiếm work on appropriate mechanisms for internalization of various externalities tends to lớn focus on internalization design at an aggregate production level.
If the project generates financial revenues, but they are lower than for purely commercial investments, then perhaps an interest rate subsidy would be most appropriate.
The treatment is at a level appropriate for retìm kiếm students, or for use as a reference by workers in the field.
Các cách nhìn của các ví dụ không mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press giỏi của những nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Diễn Viên Lê Phương Bao Nhiêu Tuổi, Của Lê Phương Đáp Trả Bất Ngờ

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *