Cùng trung vai trung phong ngoại ngữ triple-hearts.com English UK Vietnam tìm hiểu về đại tự trong quá trình học giờ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại tự là từ bỏ thay thế sửa chữa chodanh tự,rời sự tái diễn danh tự.

Bạn đang xem: Pronouns là gì

2. Phân nhiều loại đại từ

*

Có 7 một số loại đại từ như sau:

2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi thiết bị nhấtngôi đồ vật haingôi lắp thêm ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi thứ nhấtngôi vật dụng haingôi sản phẩm công nghệ ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they rất có thể làchủ ngữcủarượu cồn từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, him, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữtrực tiếp củahễ tự.

I saw her at the các buổi tiệc nhỏ last night.

– Me, him, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữgián tiếp củađụng tự.

Ann gave sầu hyên ổn a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t vày it without them.

2.2. Đại từ cô động (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, sometoàn thân.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm chủ quyền tất cả các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• Một số trong các đại trường đoản cú bên trên đó cũng rất có thể được dùng nhưtính trường đoản cú (tính từbiến động -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại trường đoản cú thiết lập (possessive sầu pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ bỏ sở hữu = tính tự mua +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại tự bội phản thân (reflexive sầu pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là vẻ ngoài số những.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủacồn từkhinhà ngữvàtân ngữlà cùng một người:

I cut myself.Tom and Ann blamed themselves for the accident.

– Được sử dụng nhỏng trường hòa hợp bên trên sauhễ từ+ giới từ:

He spoke khổng lồ himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Năm Sinh Và Tiểu Sử Ca Sĩ Như Hexi Chi Tiết Chính Xác Nhất, Thông Tin Ca Sĩ Như Hexi

– Được sử dụng nhỏng các đại tự dìm mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ củacâuvới được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

khi bọn chúng nhấn mạnh vấn đề cácdanh từkhác, chúng được đặt ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke lớn the President himself.

– Được áp dụng nhỏng cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that to lớn himself.

2.5. Đại trường đoản cú quan hệ tình dục (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmnhà ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew him liked hyên.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủacồn từ:

The man whom I saw told me lớn come baông xã today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began lớn slip.Tuy nhiên, giới trường đoản cú cũng hoàn toàn có thể gửi xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began to slip.

– Hình thức download (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays hyên ổn.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe hotel at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại trường đoản cú chỉ định (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính trường đoản cú hướng dẫn và chỉ định (demonstrative sầu adjectives) this, that với số những của bọn chúng là these, those được dùng trướcdanh từnhằm mục đích xác xác định trí củadanh từấy so với người nói.lúc nhữngtính từnày được sử dụng chủ quyền, không códanh từtheo sau, nó vươn lên là đại từ hướng đẫn (demonstrative pronouns).• Ngoài bài toán thay thế sửa chữa mang lại mộtdanh trường đoản cú, đại tự chỉ định còn cho những người nghe tư tưởng gần rộng xuất xắc xa hơn về thời hạn hoặc khoảng cách.

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại tự nghi vấn (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose car broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủarượu cồn từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which h& vì you use?What paper bởi vì you read?

Để tyêu thích khảonhững khóa họcvới biết thêm cụ thể hãy tương tác cùng với chúng tôi:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *