Nhập bất cứ thông tin gì về bài xích hát bạn muốn search. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung ứng việc tìm kiếm kiếm với Tiếng Việt không dấu và bao gồm lốt

Bạn đang xem: Rack city

Raông xã đô thị bitch Rack Rachồng thành phố bitchTen ten ten twenties on ya titties bitch100 deep V.I.Phường. no guest listT-Raw you don"t know who you fucking wit?Got my other bitch fucking wit my other bitchFucking all night nigga we ain"t celibateMake it sound too dope I ain"t selling itBar fresher than a motherfucking peppermintGold leather man last king killing shitYoung money young money yeah we getting richGet ya grandma on my diông chồng (ha ha)Girl you know what it isRachồng thành phố bitch Rack Raông chồng city bitch Ten ten ten twenties và them fifties bitchI"mma motherfucking star (star)Look at the paint on the car (car)Too much rim make the ride too hardTell that bitch hop out, walk the boulevardI need my money prontoGet it in the morning lượt thích AlonzoRonbởi, Green got cheese like a nachoIf you ain"t got no ass bitch wear a ponchoHead hanmang lại got my seat backNigga staring at me don"t get bappedGot my shirt off the club too packedIt"s too turned going up lượt thích gasGod damn pulled out my racksMike Mike Jackson nigga yeah I"m badRat T-T-T-Tatted up on my backAll the hoes love me you know what it isRack city bitch Raông xã Rachồng thành phố bitch Ten ten ten twenties and them fifties bitchThrowing hunnids hunnidsHunnids hunnidsThrowing hunnids hunnidsRaông xã đô thị bitch raông chồng raông xã city bitch.Hunnids hunnidsThrowing hunndids hunnids.Hunnids hunnidsRaông xã city bitch raông chồng raông xã đô thị bitch.

Xem thêm: Kick Game (@Kickgameuk)

*

raông xã thành phố bitch raông chồng raông chồng thành phố bitchten ten ten twenties on ya titties bitch100 deep v.i.p. no guest listt-raw you don"t know who you fucking wit?got my other bitch fucking wit my other bitchfucking all night nigga we ain"t celibatemake it sound too dope i ain"t selling itbar fresher than a motherfucking peppermintgold leather man last king killing shityoung money young money yeah we getting richget ya grandma on my dichồng (ha ha)girl you know what it israck city bitch rachồng raông chồng thành phố bitch ten ten ten twenties và them fifties bitchi"mma motherfucking star (star)look at the paint on the oto (car)too much ryên ổn make the ride too hardtell that bitch hop out, walk the boulevardi need my money prontoget it in the morning lượt thích alonzoronvì, green got cheese lượt thích a nachoif you ain"t got no ass bitch wear a ponchohead hanđến got my seat backnigga staring at me don"t get bappedgot my shirt off the club too packedit"s too turned going up like gasgod damn pulled out my racksmike mike jackson nigga yeah i"m badrat t-t-t-tatted up on my backall the hoes love me you know what it israchồng city bitch raông xã rack city bitch ten ten ten twenties and them fifties bitchthrowing hunnids hunnidshunnids hunnidsthrowing hunnids hunnidsraông chồng đô thị bitch rack raông chồng city bitch.hunnids hunnidsthrowing hunndids hunnids.hunnids hunnidsraông chồng đô thị bitch rachồng raông xã đô thị bitch.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *