Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Realise là gì

*
*
*

realize
*

realize /"riəlaiz/ (realise) /"riəlaiz/ ngoại động từ thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng...) thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì...) tả đúng như thật; hình dung (việc gì...) đúng như thậtthese details help to realize the scene: những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật bán được, thu đượcto realize high prices: bán được giá caoto realize a profit: thu được lãi
thực hiệnLĩnh vực: xây dựnghiện thực hóabán (tài sản)chuyển (tài sản) thành tiền mặthiện kim hóa (tích sản)kiếm được (lợi nhuận)thực hiệnrealize profit: lợi nhuận được thực hiệnthực hiện (kế hoạch)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): realism, realist, reality, unreality, realization, realize, real, unreal, realistic, unrealistic, realisable, really, realistically


*

Xem thêm: 40 Tiếng Anh Là Gì - Các Bài Học Tiếng Anh: Số Đếm Từ 10 Đến 100

*

*

realize

Từ điển Collocation

realize verb

ADV. fully | dimly She dimly realized that she was trembling. | suddenly | quickly, soon | now | for the first time I realized for the first time how difficult this would be. | at first The situation was more complicated than they had at first realized. | at last, belatedly, eventually, finally | never I never realized how much it meant to you.

VERB + REALIZE begin to, come to | make sb The experience made me realize that people did care. | seem to You don"t seem to realize the seriousness of the situation. | fail to | be important to

PHRASES without realizing (sth) We are constantly using historic buildings, without even realizing it.

Từ điển WordNet


English Synonym and Antonym Dictionary

realizes|realized|realizing|realise|realises|realised|realisingsyn.: appreciate comprehend conceive follow grasp understand
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *