Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Rebel là gì

*
*
*

rebel
*

rebel /"rebl/ danh từ người nổi loạn, người phiến loạn tín đồ kháng đối (lại tổ chức chính quyền, cơ chế, pháp luật...) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tự lóng) bạn dân các bang miền nam (định ngữ) nổi loạn, phiến loạn; kháng đốithe rebel army: đạo quân nổi loạn nội hễ từ (+ against) dấy loạn, nổi loạn chống đối
chốngkháng
*

Xem thêm:

*

*

rebel

Từ điển Collocation

rebel noun

ADJ. anti-government | left-wing, right-wing | US-backed, etc. | former | armed

QUANT. bvà, group

VERB + REBEL baông chồng, help, support They sent in troops to baông xã the rebels. | repel | defeat | join | lead

REBEL + VERB be based … The rebels were based in camps along the border. | advance | attack sth | capture sth, gain/regain/seize/take control (of sth) The rebels seized control of the national radio headquarters.

REBEL + NOUN faction, group, movement | army, fighters, force/forces, soldiers, troops, officers | commander, leader | control The southern parts of the country had fallen into lớn rebel control. | base, camp, position, stronghold | activity, advance, assault, attaông xã, invasion | cause, movement new recruits khổng lồ the rebel cause

PREP.. against the ~ military operations against the rebels | ~ against a group of rebels against the emperor

PHRASES a bit/something of a rebel (figurative) He"s a bit of a rebel (= he doesn"t lượt thích lớn obey rules).

Từ điển WordNet


n.

v.

adj.

used by Northerners of Confederate soldiers

the rebel yell


English Synonym và Antonym Dictionary

rebels|rebelled|rebellingsyn.: defy disobey disregard mutiny revolt riot rise up
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *