Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Refer to là gì

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ nước ngoài động từ quy, quy mang đến, quy vàokhổng lồ refer one"s failure lớn...: quy sự thua cuộc là sinh hoạt tại... đưa cho (ai, tổ chức triển khai nào) để chu đáo, giao mang lại nghiên cứu và phân tích giải quyếtthe matter must be referred lớn a tribunal: vấn đề buộc phải được đưa cho một toà án nhằm xét xửkhổng lồ refer a question khổng lồ someone"s decision: giao một sự việc mang đến ai quyết định hướng dẫn (ai) đến hỏi (người làm sao, tổ chức triển khai nào)I have sầu been referred to you: bạn ta chỉ tôi mang đến hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ vào cậy vàoI refer myself to your experience: tôi nhờ vào kinh nghiệm của anh nội cồn từ coi, tham khảokhổng lồ refer khổng lồ one"s watch for the exact time: coi đồng hồ để hiểu đúng mấy giờlớn refer to a documemt: tìm hiểu thêm một tài liệu ám chỉ, nói tới, kể đến, kể đếndon"t refer to the matter again: đừng nói đến vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: chính là đoạn ông ta nói đến tìm tới, viện vào, phụ thuộc, dựa vào cậy vàoto refer to somebody toàn thân for help: tìm về ai để nhờ vào cậy ai giúp đỡ; nhờ vào cậy sự giúp sức của ai gồm tương quan tới, tất cả quan hệ nam nữ cho tới, có bám dáng vẻ tớito refer lớn something: tất cả liên quan tới việc gì hỏi ý kiếnkhổng lồ refer khổng lồ somebody: hỏi chủ kiến airefer to drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại fan lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng không thanh khô tân oán được)referring to lớn your letter (thương nghiệp) tiếp theo sau bức thư của ông
tđắm say chiếuLĩnh vực: tân oán và tinchỉ, hướng theorefer torút ít vềrefer khổng lồ asmệnh danhrefer to lớn drawerchỉ dẫn người rút ít tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*

Xem thêm: “Công Nhân Viên Nhà Nước Tiếng Anh Là Gì : Cách Viết, Ví Dụ, Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh

*

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer to sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred lớn as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used lớn The term ‘alexia’ is used to lớn refer to any acquired disorder of reading.

PREP.. as She always referred khổng lồ Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to lớn another

This plant can be referred to lớn a known species

skết thúc or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient lớn a specialist

refer a bill lớn a committee


File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym và Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommkết thúc skết thúc
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *