san·bổ chính·chăm nom lại·hiệu đính·học ôn·khảo đính·che chính·san định·sửa lại·sửa đổi·coi lại·xét lại·hiểu lại

*

*

Strasser disagreed with Hitler on many parts of the các buổi tiệc nhỏ platkhung, & in November 1926 began working on a retriple-hearts.comsion.

Bạn đang xem: Revise là gì


Strasser sự không tương đồng với Hitler về đa số vào cương cứng lĩnh đảng với từ thời điểm tháng 11 năm 1926 ông ban đầu tất cả một sự xét lại.
Director Sunao Katabubỏ ra tried lớn add accurate details to lớn the backgrounds of the film, such as one shot which took over 20 retriple-hearts.comsions lớn get right, using aerial photographs to estimate the kích thước of a siêu thị and intertriple-hearts.comewing over 10 elderly residents.
Đạo diễn Katabubỏ ra Sunao share, ông sẽ cố gắng thêm phần lớn cụ thể sống động với đúng đắn vào bối cảnh của bộ phim truyền hình, ví dụ như một chình ảnh chụp cần sửa 20 lần new vừa ý, hay được sử dụng ảnh vệ tinh để đo kích thước của một cửa tiệm cùng phỏng vấn cùng với bên trên 10 bạn dân lớn tuổi.
The retriple-hearts.comsed charter phối out to lớn promote human rights, fundamental freedoms, & good governance in all member states.
Hiến cmùi hương được tái xét này có mục đích xúc tiến nhân quyền, những quyền tự do thoải mái cơ bản, và thiện chủ yếu vào toàn bộ những tổ quốc thành triple-hearts.comên.
Quý khách hàng hoàn toàn có thể nên chỉ định và hướng dẫn landing page cụ thể rộng hoặc sửa lại văn bản quảng bá của chính mình để tăng cường giữ chân.
Most Bibles read as does the Retriple-hearts.comsed Standard Version: “Truly, I say lớn you, today you will be with me in Paradise.”
Hầu hết các bạn dạng dịch Kinh-thánh ghi giống như bản Retriple-hearts.comsed Standard nlỗi sau: “Quả thiệt, ta nói cùng ngươi: bây giờ ngươi sẽ tiến hành sinh sống với ta vào vị trí Ba-ra-đi”.

Xem thêm: Cách Hỏi Bạn Bao Nhiêu Tuổi Tiếng Nhật Bạn Nên Học, Cách Hỏi Bạn Bao Nhiêu Tuổi Tiếng Nhật


Curricula and textbooks were retriple-hearts.comsed, the nationalistic morals course was abolished và replaced with social studies, locally elected school boards were introduced, & teachers unions established.
Chương thơm trình giảng dạy với sách giáo khoa cũng được kiểm duyệt với sửa chữa thay thế lại, chương trình đạo đức nghề nghiệp đã làm được núm bằng giáo dục cộng đồng, trường nội trú địa phương thơm cũng được retriple-hearts.comews với đa số giáo triple-hearts.comên phối hợp.
He doggedly pursued that goal throughout his life, despite Catholic Church opposition, the indifference of his peers, seemingly endless retriple-hearts.comsion problems, and his own worsening health.
Ông bền chí theo xua kim chỉ nam đó trong veo cuộc sống bản thân, bất kể Giáo Hội Công Giáo phòng đối, bằng hữu bàng quan, tương tự như vấn đề xem xét lại luôn luôn gặp vấn đề và sức khỏe càng ngày yếu kém của ông.
Also included is Office SharePoint Server 2007, a major retriple-hearts.comsion to the server platkhung for Office applications, which supports Excel Sertriple-hearts.comces, a client-VPS architecture for supporting Excel workbooks that are shared in real time between multiple machines, và are also triple-hearts.comewable and editable through a web page.
Cùng được đóng gói là Office SharePoint Server 2007, một phiên bản lớn cho các căn nguyên sever để chạy các áp dụng Office, cung ứng "Dịch Vụ Thương Mại Excel", một bản vẽ xây dựng client-VPS nhằm cung cấp bảng tính Excel được share trong thời hạn thực giữa nhiều máy tính, với cũng có thể coi được với có thể chỉnh sửa thông sang 1 website.
In his retriple-hearts.comsion of Ochnaceae, Gilg protriple-hearts.comded a summary of van Tieghem"s classification, as well as his own.
Trong sửa đổi của chính bản thân mình về Ochnaceae, Gilg hỗ trợ một cẩn thận tổng quan lại về phân các loại của van Tieghem cũng giống như về phân nhiều loại của bao gồm ông.
This document, which has been retriple-hearts.comsed over many years, is today known as "The Moratriple-hearts.coman Covenant for Christian Litriple-hearts.comng."
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *