Tiếp tục với cỗ tự vựng tiếng Anh tài chủ yếu bank phần 1 , triple-hearts.com.điện thoại xin share phần 2 cùng với 38 tự thường chạm chán nhất khi các bạn áp dụng và giao dịch với các bank.

Bạn đang xem: Sao kê ngân hàng tiếng anh là gì

Các bạn cùng theo dõi và quan sát nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô hanh tân oán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý tkhô giòn toán

6. Refer lớn drawer (n): (R.D) “Tsoát lại fan ký kết phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại tkhô cứng toán ko cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cung cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko phát âm được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ lẽ nợ, phá sản

18.

Xem thêm: Cuộc Sống Của Diễn Viên Hiền Mai Bao Nhiêu Tuổi Của Diễn Viên Hiền Mai Tuổi 50

Make out (v): cam kết phân phát, viết (Séc)

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: sai khiến bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền nhựa (những một số loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: nhiều loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh khô toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): đồ vật rút ít tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút ít tiền mặt

Hình như, các chúng ta cũng có thể truy vấn vào trang web của triple-hearts.com trên đây nhằm nâng cấp cùng bổ sung kiến thức giờ Anh của chính mình nhé! Chúc các bạn thành công

*

“Tiếng Anh bồi” gồm tương xứng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường thiên nhiên công sở còn tồn tại không hề ít. Dù bị...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *