I have sầu no coffee; would you like tea instead?David didn’t go khổng lồ Paris. Instead, he went to lớn Thành Phố New York.

Bạn đang xem: Sau instead of là gì

Đang xem: Sau instead of là gì

Instead vào vai trò trạng từ thường tốt đứng ở đầu hoặc cuối mệnh đề.

II. Instead of  là giới từ, cũng có nghĩa: cụ mang đến, vậy thế đến, lẽ ra.

I’ll have coffee instead of tea.

Xem thêm: Người Chưa Thành Niên Bao Nhiêu Tuổi, Quy Định Về Sử Dụng Lao Động Chưa Thành Niên

Ta không dùng nguyên mẫu theo sau instead of, ta không nói một người nào đó làm một việc gì “instead to lớn do” một việc khác, mà sử dụng hình thức “-ing”.

He stayed at home page all day instead of going to lớn work.

Rate this:

Share this:

Like this:

Like Loading…Post navigation← TỪ ĐỒNG ÂM KHÁCNGHĨAReconcile vs Conciliate →

Leave sầu a Reply Cancel reply

Enter your bình luận here…

Fill in your details below or clichồng an ibé to log in:

E-Mail (required) (Address never made public)Name (required)Website

You are commenting using your triple-hearts.com.com tài khoản.(LogOut/Change)

You are commenting using your Google trương mục.(LogOut/Change)

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)

Cancel

Connecting khổng lồ %s

Notify me of new comments via tin nhắn.

Notify me of new posts via gmail.

Search for:RECENT POSTSRECENT COMMENTS

*
Lê huy on Either-neither/ too-so/ either…
*
Jakes Niông chồng on CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) TỪ…
John on Từ vựng siêng ngành xuất nh…
yeungt on Từ vựng chăm ngành xuất nh…
Mediation và Concil… on Reconcile vs Conciliate

CATEGORIESARCHIVESOnlineSTATS114,628 MetaBlog at mister-bản đồ.com.com.

Add your thoughts here… (optional)Post toCancelEmail (Required)Name (Required)WebsiteLoading Comments…Comment×Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing lớn use this website, you agree to lớn their use. To find out more, including how lớn control cookies, see here:Cookie Policy %d bloggers lượt thích this:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *