Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Solve là gì

*
*
*

solve
*

solve sầu /sɔlv/ nước ngoài hễ từ giải quyết (một vấn đề) (tân oán học) giải (một phương trình)khổng lồ solve sầu an equation: giải một phương thơm trình (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) cởi gỡ (nút ít...)
giảisolve an equation: giải một pmùi hương trìnhlớn solve sầu (an equation): giải quyếtgiải quyếthòa tantkhô hanh toánLĩnh vực: toán thù & tintrả tiềnsolve typemột số loại dung môilớn solve (an equation)giải o phối hợp, giải

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): solution, solubility, solve, soluble, insoluble, unsolved, solvable


*

Xem thêm: Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dự Toán Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Phần 2

*

*

solve

Từ điển Collocation

solve verb

ADV. completely The mystery has not yet been completely solved. | largely | half, partially, partly | hardly | not necessarily Being with peers và friends does not necessarily solve sầu this feeling of loneliness. | adequately, satisfactorily This question has never been satisfactorily solved. | effectively | convincingly | easily, readily | quickly | elegantly, neatly | magically, somehow | eventually, finally | never

VERB + SOLVE attempt to lớn, try lớn | help (to), help sb (to) We were given clues khổng lồ help us solve the puzzle. | be designed to lớn a scheme designed to solve sầu the housing problem | fail to lớn | be difficult lớn

PREP. by We hope the difficulty can be solved by getting the two sides together lớn discuss the issues. | with The problem cannot be solved with spending cuts alone.

PHRASES an attempt to solve sầu sth

Từ điển WordNet


v.


English Synonym & Antonym Dictionary

solves|solved|solvingsyn.: answer clear up decipher decode explain figure out unriddle work out

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *