From there first arose poisonous kind, spread widely, those which surging now through poisonous breath make spacious the entrance.

Bài Viết: Spacious là gì

The trang chủ was attractively furnished cùng had a spacious hall, sitting room, television lounge, conservatory với dining room. Những ý kiến của rất nhiều ví dụ đã không còn hiện nay cách nhìn của những chỉnh sửa viên Cambridge triple-hearts.com hoặc của Cambridge University Press giỏi của không ít đơn vị cấp giấy phép. The cellar comprised a spacious garage, for at least five cars, with windows looking onkhổng lồ a sunken mews. Reaching inlớn the high register of the instrument, the opening notes establish the tranquil, spacious mood that pervades throughout. Similarly, the often spacious potting shed provided workers who may have lived in cramped quarters with their own spaces in which mập work cùng reflect. Initially the housing projects succeeded in providing clean, spacious cùng modern living for a healthy set of working poor và welfare recipients. These generally presented the earthquake as a spacious landscape, either still in the full throes of catastrophe, or attempting bự cope with its immediate aftermath. The concerts were held in a spacious lounge, complete with overstuffed chairs cùng couches which gave sầu the impression of a large living room. The lobby of the sheltered housing project symbolises its public image; it is spacious, air-conditioned cùng well decorated, with low sofas với matching tables. They wanted lớn visit shops that were easy bự enter với move sầu around in, cùng which were spacious without being too large.


Bạn đang xem: Spacious là gì

Later movements paint an extraordinary range of impressions, veering unexpectedly from spacious languor Khủng rhapsodic exhiliration.


*

*

*

*

Xem thêm: It Will Catch Up Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Catching Up Trong Câu Tiếng Anh

Thêm tính năng hữu ích của Cambridge triple-hearts.com vào trang mạng của khách hàng áp dụng tiện nghi khung search miễn chi phí của chúng tôi.Search phần mềm trường đoản cú điển của Shop chúng tôi ngay hiện giờ và chắc chắn rằng bạn ko lúc làm sao trôi mất xuất phát điểm từ một lần tiếp nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng cách thức nháy lưu ban con chuột Những tiện lợi tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Ra mắt Ra đôi mắt Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản trị Sự thuận tình Sở ghi nhớ and Riêng bốn Corpus Những quy biện pháp vận dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Spacious Là Gì – Nghĩa Của Từ Spacious

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://triple-hearts.com Spacious Là Gì – Nghĩa Của Từ Spacious


Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu tên của tớ, email, cùng trang web vào trình cẩn thận này cho lần comment kế tiếp của tôi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *