one of a row of large, flat stones on which you can walk in order khổng lồ cross a stream or river that is not deep

Bạn đang xem: Stepping stone là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự triple-hearts.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition to parents & children

Về bài toán này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Xem thêm: Chủ Đầu Tư Tng Holdings Là Ai, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tng Holdings Việt Nam

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *