Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự triple-hearts.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Sticky rice là gì

The faithful sit around a small table on which a variety of offerings are displayed bananas, sticky rice, biscuits, money & rice whiskey.
The ceremony is performed by villagers who bring sticky rice or red sticky rice which are steamed và wrapped in banana-leaf cones.
Khmu crops include rice (especially White và blaông chồng sticky rice), corn, bananas, sugar cane, cucumbers, beans, sesame và a variety of vegetables.
The boats are filled with offerings such as "khao tom mat" (sticky rice sweets wrapped in banana leaves) & decorated on the outside with flowers, candles and lamps.
Glutinous, or sticky rice is the staple food; because it has a high starch content, sticky rice must be steamed rather than boiled.
The eve of the festival features various forms of folk entertainment & activities including cockfighting and toasting sticky rice in bamboo.
This game is called "silat pulut" or "gayong pulut" because after a performance each player is gifted with "bunga telur" và sticky rice or "pulut".
Các quan điểm của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press tốt của các nhà trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Thủ Tục Cấp Hộ Chiếu Trẻ Em Bao Nhiêu Tuổi Thì Được Xin Cấp Hộ Chiếu?

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *