Bộ sưu tập giờ Anh là colletion, phiên âm là kəˈlek.ʃən. Sở sưu tập là một tập hòa hợp các di vật dụng, cổ vật dụng được thu thập, gìn giữ, bố trí gồm khối hệ thống theo dấu hiệu bình thường.

Bạn đang xem: Sưu tầm tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Sưu khoảng giờ anh là gì

Sở sưu tập tiếng Anh là collection, phiên âm /kəˈlek.ʃən/. Sưu tập là 1 trong tập hòa hợp các di đồ gia dụng, cổ đồ, bảo bối đất nước hoặc di tích văn uống hoá phi vật dụng thể, được thu thập, giữ giàng, bố trí tất cả hệ thống theo các dấu hiệu chung về vẻ ngoài, văn bản cùng làm từ chất liệu để đáp ứng nhu cầu nhu cầu khám phá lịch sử hào hùng tự nhiên và thoải mái cùng xóm hội.


*

Bộ sưu tập bao hàm hầu hết bộ sưu tầm cá nhân tra cứu tìm cùng thu thập con số mập các tủ đồ một mực.

Các tự vựng với mẫu câu về bộ sưu tầm bởi giờ đồng hồ Anh:

Collect /kəˈlɛkt/: Sưu trung bình.

Collection /kəˈlɛkʃ(ə)n/: Bộ sưu tập.

*

Collector /kəˈlɛktə/: Người sưu tầm.

Collectable /kəˈlɛktəb(ə)l/: Có thể xem thêm thông tin được.

Stamp /stæmp/: Tem bưu năng lượng điện.

Collection money /ˈmʌn.i/: Sở sưu tập tiền.

Collection painting /ˈpeɪn.tɪŋ/: Sở sưu tập ttinh quái vẽ.

Sở sưu bộ phim.

Video collection.

Xem thêm: Ca Sĩ Yến Trang - Yến Nhi Sinh Năm Bao Nhiêu

Antiquarian collection.

Sở sưu tập mùa đông của phòng xây đắp thời trang.

The fashion designers' winter collection.

Những học tập đưa này có đóng góp to bự mang đến bộ sưu tầm với thư mục của trọng lượng mập mạp các cuộn văn bản vào tủ đồ của thỏng viện.

These scholars contributed significantly to the collection và cataloging of the wide variety of scrolls in the library's collection.

Sở sưu tập của bảo tàng ở trong về công chúng Vương quốc Anh cùng câu hỏi bổ sung cập nhật vào tủ đồ chính là miễn tầm giá.

Its collection belongs lớn the government on behalf of the British public, và entry to lớn the main collection is không lấy phí of charge.

Nhiều thể loại, số lượng, tủ chứa đồ được tổ chức triển khai vào Tlỗi viện Đại học tập cùng nhiều Tlỗi viện viên là chuyên gia Một trong những bộ sưu tập với tài liệu lưu trữ này.

Many different types, sizes, & collections are found in academic libraries và some academic librarians are specialists in these collections & archives.

Những học đưa này có góp sức lớn phệ đến bộ sưu tầm cùng thỏng mục của khối lượng vĩ đại những cuộn vnạp năng lượng bạn dạng trong tủ chứa đồ của thư viện.

These scholars contributed significantly lớn the collection and cataloging of the wide variety of scrolls in the library's collection.

Bài viết bộ sưu tầm giờ Anh là gìđược tổng đúng theo vì cô giáo trung trung tâm tiếng Anh triple-hearts.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *