Trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp có không ít cách để có thể đưa ra ý kiến hoặc nhận xét. Hôm ni, chúng ta hãy cùng tò mò những mẫu câu dấn xét bằng tiếng anh hoặc câu tuyên bố chủ kiến thường gặp gỡ duy nhất trong tiếp xúc từng ngày.Bạn sẽ xem: Theo nhỏng giờ đồng hồ anh là gì


*

Học cách nhận xét bằng tiếng Anh trong giờ Anh giao tiếp

Danh sách phần đa tự với cụm từ bỏ hay được sử dụng lúc tuyên bố chủ ý hoặc dìm xét:

Stating your Opinion (Đưa ra ý kiến)

It seems to me that … (Với tôi, nhường nhịn như là..)

In my opinion, … (Theo chủ ý tôi thì…)

I am of the opinion that …/ I take the view that ..(chủ ý của tôi là/ Tôi nhìn nhận vụ việc này là).

Bạn đang xem: Theo như tiếng anh là gì

My personal view is that … (Quan điểm của riêng rẽ tôi là…).

In my experience … (Theo kinh nghiệm tay nghề của tớ thì…).

As far as I understvà / can see … (Theo như tôi hiểu thì…)

As I see it, …/ From my point of view … (Theo tôi/ theo cách nhìn của tôi).

As far as I know … / From what I know …(Theo tôi biết thì…/ Từ nhừng gì tôi biết thì…).

I might be wrong but … (cũng có thể tôi không nên nhưng…).

If I am not mistaken … (Nếu tôi không nhầm thì…).

I believe one can (safely) say … (Tôi tin rằng…).

It is claimed that … (Tôi tuyên ba rằng…).

I must admit that … (Tôi phải thừa nhận rằng…).

I cannot deny that … (Tôi không thể từ chối rằng….).

I can imagine that … (Tôi có thể tưởng tượng cố này….).

I think/believe/suppose … (Tôi nghĩ/ tin/ cho là…).

Personally, I think … (Cá nhân tôi nghĩ rằng….).

That is why I think … (Đó là nguyên nhân tại vì sao tôi suy nghĩ rằng…).

I am sure/certain/convinced that … (Tôi chắc chắn rằng rằng….).

I am not sure/certain, but … (Tôi ko dĩ nhiên nhưng…).

I am not sure, because I don’t know the situation exactly. (Tôi không có thể lắm do tôi do dự cụ thể trường hợp như vậy nào).

I have sầu read that … (Tôi đã đọc được rằng…).

I am of mixed opinions (about / on) … (Tôi vẫn băn khoăn về việc…).

I have sầu no opinion in this matter. (Tôi không tồn tại chủ ý gì về câu hỏi này).

Outlining Facts (Chỉ ra điều hiển nhiên)

The fact is that …(Thực tế là…)

The (main) point is that … (Ý chính tại chỗ này là…).

This proves that … (Như vậy chứng tỏ rẳng…).

What it comes down lớn is that … (Theo số đông gì được giữ lại thì…)

It is obvious that …(Hiển nhiên là…).

It is certain that … (Tất nhiên là….).

One can say that … (cũng có thể nói là…).

It is clear that … (Rõ ràng rằng….).

There is no doubt that … (Không còn ngờ vực gì nữa….)

Agreement (Biểu lộ sự đồng ý)

There are many reasons for … (Có tương đối nhiều lý do cho….).

There is no doubt about it that … (Không còn nghi vấn gì về việc….).

I simply must agree with that. (Đơn giản tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý về vấn đề đó).

I am of the same opinion. (Tôi cũng có phổ biến chủ ý như thế).

I am of the same opinion as the author. (Tôi cũng có thuộc ý kiến cùng với tác giả).

I completely/absolutely agree with the author. (Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả).

Qualified Disagreement (Biểu lộ sự không tán thành một bí quyết dnai lưng dặt)

It is only partly true that… (cũng có thể nó đúng một phần…).

I can agree with that only with reservations. (Tôi khá gật đầu cùng với điều này…).

That seems obvious, but … (Có vẻ nhỏng đều vấn đề vẫn ví dụ, nhưng…).

That is not necessarily so. (Điều sẽ là ko quan trọng vị vậy…).

It is not as simple as it seems. (Điều kia ko dễ dàng như họ tưởng).

Under certain circumstances … (Trong một yếu tố hoàn cảnh sệt biệt…).

Disagreement (Biểu lộ sự làm phản đối)

The problem is that … (Vấn đề ở chỗ này là…)

I (very much) doubt whether … (Tôi ngờ vực rằng…).

Xem thêm: Senior Manager Là Gì ? Vì Sao Senior Manager Và Senior Developer Có Lương Khủng?

This is in complete contradiction to … (Vấn đề này trọn vẹn mâu thuẫn…).

What is even worse….. (Như vậy còn hoàn toàn có thể tệ hại hơn…).

I am of a different opinion because … (Tôi gồm chủ ý trọn vẹn trái ngược vì….)

I cannot chia sẻ this / that / the view. (Tôi không có cùng ý kiến cùng với bạn).

I cannot agree with this idea. (Tôi ko đồng ý cùng với chủ kiến này).

What I object khổng lồ is … (Cái mà lại tôi quan tâm là….).

Unlike the author I think … (Không y hệt như người sáng tác, tôi nghĩ…)

Linking Arguments (Những từ bỏ nối vào lập luận)

First of all, I think … (Trước hết, tôi nghĩ…).

Not only that, but I also think that … (không chỉ như vậy mà tôi còn nghĩ về rằng…).

Not only are they …, they are also … (Chúng không hồ hết ….nhưng mà còn…).

They are not …, nor are they … (Chúng không…, với cũng không….)

There are various/several/many reasons for this. (Có tương đối nhiều lý do mang đến điều này).

First, … / Firstly, … (Thứ nhất là…)

Second, … / Secondly, … (Thứ đọng nhì là…).

Moreover, … / Furthermore, … / In addition, …(ngoại giả, …Xa rộng nữa…, Thêm vào đó….).

Another significant point is that … (Một điểm quan trọng đặc biệt nữa là….).

Finally, … (Cuối cùng là…).

On the one h&, … On the other hand, … (Một khía cạnh thì…., còn mặt khác thì….).

In contrast khổng lồ this is … (Đối lập với vấn đề này là….).

Because of … (Bởi vì….)

That is why … (Đó là nguyên do tại sao…)

After all, … (Cuối cùng là….)

The reason is that … (Lý do là….).

The result of this is that … (Kết trái của vấn đề đó là….)

Another aspect/point is that … (Một góc cạnh khác/ điểm khác là…).

It is because … (Đó là vì….).

Although it is true that … it would be wrong khổng lồ clayên that … (Mặc cho dù thực sự là ….tuy nhiên nó cũng hoàn toàn có thể là không nên Lúc tuyên ổn tía rằng….).

That may sometimes be true, but … (Thỉnh phảng phất thì điều này cũng đúng nhưng….)

One could argue that …, but … (Có thể biện luận rằng….nhưng….).

Providing Examples (Đưa ra ví dụ)

Take for example (the case of) … (Hãy mang một vài ví dụ…).

Look at … (Hãy nhìn vào ví dụ…).

For instance … / For example … (Ví dụ…).

Let me give sầu you an example. (Để tôi giới thiệu một ví dụ).

Take for example (the case of) … (Hãy lấy một vài ba ví dụ…).

Look at … (Hãy chú ý vào ví dụ…).

For instance … / For example … (Ví dụ…).

Let me give sầu you an example. (Để tôi chỉ dẫn một ví dụ).

Additions and Conclusion (Thêm thông tin và đưa ra kết luận)

Most probably … (Có thể là…).

It appears khổng lồ be … (Hình như là…).

It is important to lớn mention that…(Cũng khôn xiết đặc trưng lúc nói đến…).

As I already indicated … (Nhỏng tôi vẫn nhắc đến…).

In other words…. (Nói phương pháp không giống thì….).

I am most concerned about …(Tôi quan tâm duy nhất mang lại …).

I should lượt thích to lớn repeat once again that … (Tôi muốn nhắc lại một đợt nữa rằng…).

I should like to lớn emphasise that … (Tôi mong muốn nhấn mạnh rằng….).

I would (just) lượt thích to lớn add …. (Tôi hy vọng thêm vào….).

So all in all I believe sầu that… (Sau tất cả, tôi tin rằng….).

(In) summing up it can be said that … (Tóm lại là có thể nói rằng….).

Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that … (So sánh thân khía cạnh được với khía cạnh mất, tôi đi mang đến kết luận rằng….).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *