Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ triple-hearts.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Theo tiếng anh là gì

Other "substitute" terms, such as chanson, bolero, pastorale, complainte, serenade and so on, crop up from time khổng lồ time.
Mariachi vocalization shows influences from a number of styles such as bolero (a thắm thiết style), huapango (using falsetto), son jalisciense (an aggressive sầu style) và more.
The front seam or opening of a cardigan allows for further different styles, such as a surplice or a bolero jacket.
His guajiras have a gentle, lilting rhythm, sometimes mixing with elements of the son or the bolero.
Short bolero jackets, capelets, and dresses cut with fitted midriffs or seams below the bust increased the focus on breadth at the shoulder.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press giỏi của những nhà cấp phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition to parents và children

Về Việc này
*

Xem thêm: Quả Tắc Tiếng Anh Là Gì ? Các Loại Trái Cây (Fruits) Bằng

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *