And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife.

Bạn đang xem: Thirdly là gì


sản phẩm ba, là vì sự thúc giục của bạn bảo trợ đáng tôn trọng của tớ, quý bà Catherine, rằng tôi phải kiếm tìm một tín đồ bà xã.
The original terms insisted on by the Han court were that, first, the chanyu or his representatives should come to the capital to pay homage; secondly, the chanyu should send a hostage prince; và thirdly, the chanyu should present tribute lớn the Han emperor.
Các điều kiện lúc đầu mà triều đình nhà Hán đòi hỏi là: đầu tiên là tnhân từ vu hoặc sứ đọng mang của ông ta cần cho tới kinh đô ở trong nhà Hán nhằm tỏ lòng thần phục; sản phẩm hai là thiền đức vu phải gửi nam nhi mang lại có tác dụng con tin; với máy ba là thiền hậu vu yêu cầu cống nộp cho hoàng đế nhà Hán.
Thirdly (4.11), in the version which Herodotus said he believed most, the Scythians came from a more southern part of Central Asia, until a war with the Massagetae (a powerful tribe of steppe nomads who lived just northeast of Persia) forced them westward.
Thứ đọng ba (4.11), trong phiên phiên bản cơ mà Herodotus nói rằng ông tin yêu hơn cả, bạn Scythia đến từ phần xa không chỉ có thế về phía nam của Trung Á, cho đến lúc gồm cuộc chiến tranh với người Massagetae (một bộ lạc hùng mạnh của dân du mục thảo ngulặng sinh sống sinh sống đông bắc Ba Tư) buộc họ nên dời lịch sự phía tây.
And thirdly, the last speaker talked about -- or the speaker before last, talked about the indomitable human spirit.

Xem thêm: B-Boy Là Gì ? Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Bboy Khi Học Breakdance


Thđọng ba, bạn diễn thuyết sau cuối đã đề cùa đến -- tuyệt là bạn kế cuối, nói về tính bất khuất của nhỏ fan.
Thirdly, when Norden was making his calculations, he assumed that a plane would be flying at a relatively slow speed at low altitudes.
Thứ đọng ba, Lúc Norden tính toán thù, anh trả định máy bay đã bay tại 1 tốc độ kha khá chậm chạp tại một độ cao tốt.
Thirdly, the defeat of the Antigonids at the Battle of Pydna in 168 BC was a great culture shoông chồng, showing the complete destruction of the Macedonian military system at the hands of the Roman legion.
Thứ ba, sự không thắng cuộc của nhà Antigonos trong trận Pydna năm 168 trước Công nguim là 1 cú sốc văn hóa Khủng, biểu thị thất vắt hoàn toàn của khối hệ thống quân sự chiến lược Macedonia trước các binh đoàn La Mã.
Thirdly, shale oil extraction technologies are still developing, so the amount of recoverable keroren can only be estimated.
Thứ ba, những technology tách bóc tách đá phiến dầu vẫn đang cách tân và phát triển vì vậy hàm lượng kerogene có thể tịch thu chỉ rất có thể được ước tính.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *