Thực tập sinh tiếng anh là gì? quy trình thực tập tốt địa chỉ, lần, tuyển dụng thực tập sinh tiếng anh là gì sẽ được triple-hearts.com giải đáp cho chính mình trong bài viết. 

*


Thực tâp sinh là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinh là bạn chuẩn bị ra trường cùng sẽ học việc tại một cửa hàng tất cả tuyển dụng địa chỉ thực tập. Quá trình thực tập là được đào tạo và giảng dạy cũng tương tự đào tạo và giảng dạy về công việc bắt đầu.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Phương Án Là Gì Phương Án Nghĩa Là Gì

Thực tập sinch không phải là nhân viên cấp dưới thừa nhận của người sử dụng.

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinc giỏi của tớ.)

VD: Don’t ever speak to lớn an intern like that again. (Đừng nói chuyện cùng với thực tập sinh như vậy. )

VD: An intern could have sầu written that report. (Một thực tập sinch cũng có thể viết ra bản báo cáo đó.)

VD : The tiệc ngọt at swimming pool was a welcoming party for new interns ( Buổi tiệc tại bể bơi là bữa tiệc chào đón các thực tập sinch new.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission hotline, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong Khi mong chờ sự kêu gọi đi truyền giáo của chính bản thân mình, tôi thao tác với tư biện pháp là 1 thực tập sinch trên Hà Thành.)

Từ vựng liên quan địa điểm tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi bỏng vấn/ cuộc phỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hứa, cuộc chạm mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, fan giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter bạn tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player vây cánh, member vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbiểu đạt công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for thao tác làm việc mang đến ai, công ty nào/wəːk/
Apply to lớn s.o for s.t ứng tuyển chọn vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong cách làm cho việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp
Career objective kim chỉ nam nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated xuất sắc nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe tế bào tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan liêu trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tin vào
Peformentce kết quả
Eventually ở đầu cuối, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người dân có ích/ˈasɛt/
Good fit bạn phù hợp
Undertake mừng đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng cùng với bài viết chúng ta cũng có thể biết thực tập là gì vào tiếng anh?, địa chỉ tiếng anh là gì? và sẽ giúp đỡ chúng ta bao gồm thêm 1 vài trường đoản cú vựng về phần tử tuyển chọn dụng để giao hàng mang lại quy trình học hành là thao tác làm việc của mình!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *