Thực tập sinc tiếng anh là gì? quy trình thực tập tốt địa điểm, dịp, tuyển dụng thực tập sinh giờ anh là gì sẽ được triple-hearts.com lời giải cho chính mình trong bài viết. 


*

quý khách hàng đang xem: Thực tập sinch là gì vào tiếng anh

Thực tâp sinc là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinch giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinch xuất sắc của mình.)

VD: Don’t ever speak to lớn an intern like that again. (Đừng nói chuyện cùng với thực tập sinch như vậy. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng hoàn toàn có thể viết ra bạn dạng report đó.)

VD : The các buổi tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming tiệc ngọt for new interns ( Buổi tiệc trên bể bơi là buổi tiệc đón nhận các thực tập sinc bắt đầu.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi mong chờ sự kêu gọi đi truyền giáo của bản thân mình, tôi thao tác làm việc cùng với bốn phương pháp là một trong những thực tập sinh tại Thành Phố Hà Nội.)

Từ vựng tương quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi bỏng vấn/ cuộc rộp vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc gặp mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, tín đồ giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter fan tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player số đông, member vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbiểu lộ công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc cho ai, chủ thể nào/wəːk/
Apply to lớn s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong cách có tác dụng việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated giỏi nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, đầy niềm tin vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit fan phù hợp
Undertake đón nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp cho bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm việc

Hy vọng cùng với bài viết chúng ta có thể biết thực tập là gì trong giờ đồng hồ anh?, địa điểm giờ đồng hồ anh là gì? cùng để giúp đỡ chúng ta bao gồm thêm một vài ba từ bỏ vựng về bộ phận tuyển chọn dụng để Ship hàng mang đến quy trình học tập là thao tác của mình!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *