* phó từ- thời điểm đó, hồi ấy, khi ấy=he was a little boy then+ hồi ấy nó còn là 1 trong cậu bé- rồi, rồi thì, sau đó=what then?+ rồi tiếp nối thì sao?, rồi sao nữa?- vậy thì, như vậy thì, trong trường phù hợp ấy=then why did you vì chưng it?+ vậy thì tại vì sao anh làm điều ấy?=but then+ dẫu vậy trong ngôi trường hòa hợp đó, nhưng mà nlỗi vậy!now & then- (xem) now!now...then- (xem) now* liên từ- vậy, vậy thì, cầm thì=is it rainning? then we had better stay at home+ trời mưa à? nỗ lực thì họ phải trong nhà là hơn!& then- hơn thế nữa, vả lại, tiếp tế đó* tính từ- nghỉ ngơi thời đó, sinh hoạt thời ấy, ở hồi ấy, làm việc hồi đó=the then rulers+ đàn thống trị thời đó* danh từ- thời gian đó, hồi ấy, Khi ấy=before then+ trước cơ hội đó=by then+ thời điểm đó=from then onwards+ từ bỏ đó trở đi; tự cơ hội đó trlàm việc đi=until then+ mang lại thời gian ấy!every now & then- (xem) everyai nữa ; ai ; anh gồm ; anh cứ đọng ; anh này tiếp nối ; anh thì ; anh thương hiệu gì ; anh tên ; anh và tiếp nối ; anh ; aét ; ban ; dính ; bây giờ thì ; hiện giờ ; bây ; bèn ; mặt ; bă ; bă ̀ ng ; bă ̀ ; bước ; bạn ; bảo ; bấy tiếng ; bấy ; bắt ; bắt đầu ; lũ ; tía ; tự nhiên ; bỗng dưng ; cũng chính vì ; bởi thế ; c va ; c va ̀ ; c đo ; c đo ́ ; phụ thân ; đã tạo ra ; mang lại ; cthị trấn ; cđợi ; bọn họ ; Cửa Hàng chúng tôi ; bọn chúng ; chần ; chắc hẳn rằng ; kiên cố ; chẳng bao gồm ; chẳng vậy ; chỉ ; chị ; bỗng ; chđọng ; chừng đó ; sau cuối ; cuối ; cuộc ; các ; những đồng ; chiếc ; câu ; còn nữa ; còn kế tiếp ; còn ; có lẽ rằng ; có ; đã có được ; cô ; cô ́ ; cùng call ; cùng ; cũng ; cơ ; cả sau ; cả ; cố ; cậu ; gặm ; của chúng ; cđọng nạm tiếp ; cứ vắt ; cứ đọng ; do vậy nhưng mà ; vì vậy ; do đó ; dì ; dì vẫn ; dĩ ; dần ; em vậy ; em ; gin ; giành ; giá chỉ ; gióp ; giết thịt ; giờ rồi ; tiếng thì ; tiếng ; gì khi ấy ; gì ; gì đó ; chạm mặt bắt buộc ; gặp gỡ ; ha ; ha ̣ ; hai ; tuyệt ; Hay những ; huynh ; hãy ; hãy nhằm bob đi rồi ; hóa ; hô ; hôm kia ; rộng ; hả ; họ đã ; họ ; trước đây cùng sau này ; hồi xưa với sau ; hồi ; hồi đó ; hồi ấy cũng ; hồi ấy ; Khi gặp mặt ; Khi mà lại ; Lúc uống xong xuôi ; lúc ; Khi đo ; Khi đo ́ ; khi đó ; lúc đó ; ko lúc nào quay trở lại ; không thì ; không ; kiểm ; kéo ; kích ; kẹo ; sau đó ; kế ; kế kia ; tiếp theo là ; tiếp theo ; kế ấy ; đề cập ; kỳ kia ; linch ; tức thì tức thì ; tức thời ; lu ; luôn ; là vì ý của ; là vì ý ; là lúc nhưng mà ; là khi ; là vậy ; là ; là được ; có tác dụng những điều đó ; làm thế nào ; làm cho ; lúc trước ; lúc ; thời điểm kia hẳng ; thời điểm kia ta ; thời gian đó thì ; thời điểm kia ; lúc đấy thì ; khi đó ; lưu lại ; lại tiếp ; lại ; lần sau ; lần ; lẽ ; mà lại hiện thời ; mà ; tế bào ; rất nhiều ; một ; bắt đầu ; n đo ; nate ; nay ; ng v ­ y thì ; ngay trong khi ; ngay kế tiếp ; ngay lập tức ; nghe ; tức thị ; nghĩa ; nguyện ; ngài ; bạn lại ; người rồi ; fan tiếp ; fan ; bạn đờn ; ngủ ; nhanh hao ; nhiên ; nhàn hạ ; nhé ; chú ý ; nhỏng bọn chúng ; nlỗi sau ; nhỏng thê ; như thế ; nhỏng vâ ; điều đó thì ; như vậy ; như thế đó ; nlỗi ; nhưng mà cũng ; nhưng mà ; mà lại ví như ; cơ mà rồi ; dẫu vậy tiếp đến ; cơ mà ; cơ mà ðức ; nhận ; dựa vào ; nhờ vào đó mà ; dựa vào đó ; rất nhiều ; phụ nữ ; nào ; này anh ; này kế tiếp ; này thì ; này ; ntrần ; bắt buộc không ; cần ; nó tên ; nó ; nói rồi ; nói chấm dứt ; năm rồi ; năm xưa ; nếu có ; nếu không ; nếu như nhỏng ; giả dụ cố thì ; trường hợp cố gắng ; nếu vậy thì ; nếu vậy ; nếu ; nếu ông ; nữa vậy ; nữa ; ân oán ; đề nghị ; phản ; quan liêu ; quả ; ra ; roi anh ; rói ; rô ; rô ̀ i sau đo ; rô ̀ i sau đo ́ ; rô ̀ i thi ; rô ̀ i thi ̀ ; rô ̀ i ; rô ̀ ; rôi ; rút ít ; rồi bao ; rồi họ ; rồi chúng ; rồi con ; rồi các ; rồi còn ; rồi cũng ; rồi cứ đọng ; rồi khi ; rồi là ; rồi thời gian kia ; rồi lại ; rồi mới ; rồi người ; rồi như thế ; rồi sao ; rồi sau ; rồi tiếp đến hãy ; rồi tiếp nối lại ; rồi kế tiếp thì ; rồi kế tiếp ; rồi sẽ ; rồi ta ; rồi theo đó ; rồi thì ; rồi vậy ; rồi tiếp theo ; rồi tới ; rồi từ ; rồi ; rồi ý ; rồi đi ; rồi đó ; rồi mang lại ; sao ta ; sao ; sao đây ; sao đó ; sau khi ; sau là ; sau lại ; sau lần đó ; sau nhé ; trong tương lai Khi ; sau đây ; sau nữa ; sau rồi ; sau thì ; sau vậy ; sau ; sau ó ; sau đo ; sau đo ́ ; dưới đây ; kế tiếp chúng ta ; sau đó cho ; tiếp nối bọn chúng con cháu ; tiếp đến chúng ; sau đó còn ; sau đó lúc ; kế tiếp là ; tiếp đến là đến ; tiếp đến lại lãng ; tiếp nối nó ; kế tiếp đang là ; kế tiếp đã ra ; kế tiếp đã ; tiếp đến chính vậy ; tiếp đến thì ; sau đó tôi theo ; sau đó tôi ; sau đó với ; tiếp nối ; tiếp nối đi ; tiếp nối được ; tiếp đến mang đến ; sau ấy ; so ; sói ; sẽ tiếp ; đã ; nhanh chóng ; sự ; ta bèn ; ta vẫn ; ta ; ta ̣ ; tao ; theo như ; theo ; thi ; thi ̀ ; thành ; thé thì ; thê ; thê ́ phải ; thê ́ thi ; thê ́ thi ̀ ; thê ́ ; thêm ; thì anh ; thì bấy giờ ; thì bầy ; thì chúng ; thì chắc chắn ; thì còn ; thì cũng ; thì em ; thì giờ dĩ nhiên ; thì hãy đến ; thì nên ; thì khi ấy ; thì kế ; do đó ; thì làm ; thì dịp kia ; thì may ra ; thì may ; thì mới có thể ; thì nhào ; thì như ; thì nói ; thì đề nghị ; thì quả ; thì sao ; thì sau ; thì tiếp nối cha ; thì tiếp đến ; thì đã ; thì ta ; thì thôi ; thì cụ này ; thì nuốm ; thì trong ; thì giỏi ; thì Có nghĩa là ; thì tức ; thì vị ; thì ; thì đi ; thì điều này cũng ; thì điều đó ; thì kia ; thì đồng ; thôi ; thấy ; vậy vững chắc ; nạm ko ; vậy là ; nỗ lực nào ; chũm này ; thế nên ; nạm rồi ; cố kỉnh sau đó thì ; thế thì kế tiếp ; nắm thì ; cố kỉnh thôi ; cầm cố ; vắt kia ; gắng sinh sống lại ; thổi ; lắp thêm ; tiê ; tiê ́ ; tiên ; tiếp theo sau ; tiếp tiếp đến ; tiếp sau ; tiếp ; tiếp sẽ là ; tiếp kia ; tiếp nối là ; sau đó ; trong lúc ; truy ; trước khi ; trước yêu cầu ; trước kia ; trầy ; trẫm ; con nít ; tàng ; tầm phơ ; kia ; tôi ; tường ; tại sao ; tại ; tại kia ; giã biệt ; tất ; tồi ; tội ; tới khi ấy ; tới cơ hội kia mới ; cho tới dịp kia ; tới nay ; cho tới ; tới kia ; tụi ; tức là ; ngay tức thì ; tức ; trường đoản cú giờ đồng hồ ; trường đoản cú ; từ bỏ đó ; thoải mái và tự nhiên ; uống ngừng ; v ; v ­ y thì ; v ­ ; va ; va ̀ rô ; va ̀ sau ; va ̀ sau đo ; va ̀ sau đo ́ ; va ̀ ; cùng ai đó theo sau ; cùng cả ; với Lúc ; với lúc ấy ; và cơ mà ; cùng giả dụ ; với rồi sau cùng ; cùng rồi khi đó ; với rồi ; cùng sau ; với kế tiếp thì ; với tiếp đến ; với ta ; cùng tiếp theo ; cùng vô tình ; với ; cùng trên đây ; cùng mang lại ; vào ; vâ ; vâ ̣ y la ; vâ ̣ y la ̀ ; vâ ̣ y thi ; vâ ̣ y thi ̀ ; vâ ̣ y ; vâ ̣ ; væy thì ; væy ; vày Khi ; chính vì vậy đề nghị ; chính vì như vậy ; vày vậy mà ; vì vậy ; vày ; vô tình ; vả ; vẫn ; vậy sau cuối ; vậy càng ; vậy còn ; vậy cđọng ; vậy vị ; vậy huynh ; vậy hãy ; vậy là ; vậy làm thế nào ; vậy nhưng mà ; vậy thanh nữ ; vậy buộc phải ; vậy ra ; vậy rồi ; vậy ta ; vậy thi ; vậy thi ̀ ; vậy thì của ; vậy thì nên ; vậy té ra ; vậy thì sao cũng khá được ; vậy thì giỏi ; vậy thì vị ; vậy thì ; vậy thì điều đó ; vậy về ; vậy ; vậy điều ; vậy mang đến ; vậy nhằm ; về rồi ; với bọn chúng ; william ; wun ; xem ; kết thúc rồi thì ; ngừng rồi tôi ; xong xuôi rồi ; kết thúc thì ; xong xuôi ; xuyên ; zậy thì ; à ; ðoạn ; ðức ; ông ; ông ấy ; lấy ; đi thì ; đi ; điều ; đo ; đo ́ ; đoạn ; đâu đó ; trên đây không khí trong ; đây bầu không khí ; đấy là ; phía trên thời gian ; phía trên ; đã vậy ; đê ; kia chúng ; đó khi ; kia không ; sẽ là ; sẽ là đi ; kia dịp nào ; đó dịp ; đó lại ; kia rồi ; kia sau ; đó thì ; kia trngơi nghỉ ; kia tới ; đó ; đó đi ; nhiều lúc ; đúng ; đường ; được rồi ; được thì ; được ; đấy ; đến lúc ; mang đến dịp ; mang đến dịp kia thì ; mang đến cơ hội đó ; cho lượt ; đến sau đây ; mang lại sau ; đến trễ ; cho ; làm cho ; để rồi ; để sau ; nhằm sau đi ; nhằm tôi ; để ; định ; ̀ ha ; ̀ ha ̣ ; ̀ Lúc ; ̀ Lúc đo ; ̀ Khi đo ́ ; ̀ rô ; ̀ rô ̀ i ; ̀ rô ̀ ; ̀ sau đo ; ̀ sau đo ́ ; ̀ tiếp đến ; ̀ tiê ; ̀ ; ́ c đo ; ́ c đo ́ ; ́ rô ; ́ thi ; ́ thi ̀ ; ́ ; ̉ khi ; ̉ đi ; ̣ c va ; ̣ c va ̀ ; ấy là ; ấy thì ; ấy vậy ; ấy ; ắt ; sinh sống ; ở kia ; ừ thì ; ừ ; 世間萬物都是由分子構成 ;Chuim mục: Thông tin
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *