Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú triple-hearts.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Tuneup là gì

They perform double-duty as both a full circus performance & a pnhận xét and tune-up for the main show.
These include grinding brakes, rough idle (often caused by the need for a tune-up), or poor shoông chồng absorption.
This component-by-component calibration results in what is effectively a 24/7, system-wide tune-up, that occurs every millisecond.
Palfrey convinces the oto salesmen that his car, after some tune-up, is now a valuable and sought-after vehicle.
I think this one is a tune-up for the series, a trial run in which they figure out what works and what needs to be tweaked.
Where fuel economy does improve sầu after the fitment of a device, it is usually due to lớn the tune-up procedure that is conducted as part of the installation.
This is why tune-ups for older vehicles involve sầu replacing the points and condenser và setting the gap carefully.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của các biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press tốt của các bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Thêm 3 Trường Hợp Mắc Bệnh Nhân Số 34 La Ai, Sức Khỏe Của Bệnh Nhân 34 Mắc Covid

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *