Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ triple-hearts.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: "vainglorious" là gì? nghĩa của từ vainglorious trong tiếng việt

What should be concise historical arguments become sprawling historiographical narratives and vainglorious displays of learning.
I need hardly say that none of these people plead for publicity with any idea of selfish or vainglorious advertisement of their relations and friends.
If they do not do it, then all their speeches are so much vainglorious vote catching, and they will be denouncing themselves to their own constituents as humbugs.
The spirit of these men is proud and springs from a consciousness that they are fighting not for some vainglorious victory but for simple social justice.
In this case, he objected to his portrayal as a vainglorious coward and to the imitation of his voice.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Chiều Cao Và Tiểu Sử Diễn Viên Pinky Bao Nhiêu Tuổi, Chiều Cao Và Tiểu Sử Diễn Viên Pinky Bảo Trân

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *