Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú triple-hearts.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Waist là gì

Before leaving the raiders made them stvà in a pool of water almost up khổng lồ their waists & left them there for some time.
Now, we are not talking about men having lớn work up to their waists in water or about barbaric conditions.
I believe that not long ago it was the fashion aao ước ladies in this country to cramp their waists in the same manner.
They were prepared khổng lồ accept that a colliery should cchiến bại when it was exhausted or if the men were working up khổng lồ their waists or worse in water.
No longer does one see nurses wandering about like warders, with keys hanging from their waists, locking doors when patients come in & out, và so on.
The earliest vihuelas và viols, both plucked và bowed, all had sharp cuts to their waists, similar khổng lồ the profile of a modern violin.
They wore skirts over their trousers and rolled them up to their waists khổng lồ keep them out of the way.
The men"s hair drops are distinguished from women"s hair plates, because the women wear theirs from belts at their waists.
Although they find themselves up to their waists in bat guano, they are successful at starting the coolant.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả cách nhìn của những biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press tốt của những đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Trẻ 10 Tháng Tuổi Uống Bao Nhiêu Nước Mỗi Ngày Là Đủ? |Nhạc Khanh

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *