‘Work’ có nghĩa là làm việc, công việc. Khi kết hợp với các giới từ, nó tạo thành các nghĩa rất đa dạng.

Bạn đang xem: Work on là gì

1. work away: tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động

2. work down: tụt xuống, hạ xuống


3. work in: đưa vào, để vào

4. work off: biến mất, tiêu tan; gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục–> to work off one’s fat: làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi–> to work off arrears of correspondence: trả lời hết thư từ còn đọng

5. work on: tiếp tục làm việc/ làm tác động tới; chọc tức (ai)

6. work out: đến đâu; kết thúc; thi hành, thực hiện, tiến hành (một công việc); trình bày, phát triển (một ý kiến)…

7. work round: quay, vòng, rẽ, quành


8. work up: lên dần, tiến triển; gia công; gây nên, gieo rắc (sự rối loạn); nghiên cứu để nắm được (vấn đề); mô tả tỉ mỉ

9. work oneself up: nổi nóng, nổi giận

10. work oneself up to: đạt tới (cái gì) bằng sức lao động của mình

Ví dụ:

I worked away at the problem until I solved it.


Tôi vẫn tiếp tục xem xét vấn đề cho đến khi tôi giải quyết được nó.

I need to work off my debt.

Xem thêm: An Xang Hồng Là Ai - Trái Sự Sống Và Đấng An Xang

Tôi cần phải thanh toán hết món nợ của mình.

Don’t work yourself up over Sally. She’s not worth it.

Đừng tức giận với Sally. Cô ấy không đáng để bạn làm điều đó.*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version
*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version
*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

Tin trong nước sáng 26/6: Giám đốc HCDC: 'TPHCM có thể phải tính phương án sống chung với lũ'


Tin trong nước sáng 26/6: Giám đốc HCDC: 'TPHCM có thể phải tính phương án sống chung với lũ'


Gặp Thiên thư Quỷ Cốc Tử thần thông cái thế; Hại đồng môn khiến Bàng Quyên vạn tiễn xuyên tâm


Chuyện cổ Phật gia: Say mà ngộ Đạo kìa say tỉnh, tỉnh mà tranh đoạt ấy tỉnh say


‘Đệ tử Lưu Linh’ nửa đời nghiện ngập, cai bỏ rượu khiến vợ ‘nhẹ cả người’

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *