a type of worm that lives in an animal"s intestine, feeding on the food there, or on an animal"s body toàn thân, feeding off its blood:

Bạn đang xem: Worms là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ triple-hearts.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


to succeed in moving along in a difficult or crowded situation, by moving your body slowly and carefully:
khổng lồ give sầu an animal, especially a pet dog or cat, medicine to lớn kill any worms that might be living inside it:
a computer program that can sover copies of itself khổng lồ other computers and is designed khổng lồ prsự kiện the computers from working normally:
*

*

*

Xem thêm: 5 Ma Thuật Sở Hữu Sức Mạnh Tuyệt Đỉnh Của Zeref Dragneel Là Ai Ry Tail

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *